Informace o parkovném
773 613 613
9:00 - 18:00hod.
Pokud je zakázka v místě kde je zóna placeného stání a zákazník nezajistí parkování
našeho servisního vozidla, musíme při parkování použít takzvanou stírací parkovací kartu.
Ceny těchto karet a podrobnosti o nich naleznete níže

Dvouhodinová parkovací karta

cena dvouhodinové PK je 120 Kč;
karta je stírací a aktivuje se setřením časových údajů doby příjezdu vozidla;
stírací prvky jsou měsíc,den,hodina a min.;
čas platnosti dvouhodinové PK se objeví pod setřenými prvky;
po aktivaci bude umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla;
vlastník PK je oprávněn parkovat v modré zóně po dobu max. 2 hodin;
je opatřena ochrannými prvky proti možnému zneužití.

Desetihodinová parkovací karta

cena desetihodinové PK je 400 Kč;
karta je stírací a aktivuje se setřením časových údajů doby příjezdu vozidla;
stírací prvky jsou rok, měsíc a den;
den platnosti desetihodinové PK se objeví pod setřenými prvky;
po aktivaci bude umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla;
vlastník PK je oprávněn v daný den parkovat v modré zóně v době od 8 do 18 hodin;
je opatřena ochrannými prvky proti možnému zneužití.