Kácení a prořezávání stromů
773 613 613
9:00 - 18:00hod.
Na zahradě vašeho domu, chaty nebo
chalupy pokácíme nebo prořežeme stromy

našimi motorovými pilami. Stromy kácíme tak
aby kmeny nenapáchaly žádné škody.  
Pokácené stromy odvětvíme.
Zahradu po práci uklidíme a dřevo srovnáme
na vámi určené místo.
Používáme profesionální značkovou  
techniku a ochranné pomůcky.
Klasické kácení
Pokud je kolem káceného stromu dostatečný prostor, pokácíme ho jednoduše v celku.
Strom i za pomoci lan nasměrujeme do požadovaného prostoru a po pokácení ho na přání
zákazníka rozřežeme na menší části. Takovému způsobu říkáme "Klasické kácení", je to
rychlý, osvědčený a poměrně jednoduchý postup.
Rizikové kácení
Pokud je v blízkosti stromu nějaký objekt, který by mohl být stromem poškozen nebo není
na pokácení klasickou metodou dostatek místa, je nutné zvolit metodu rizikového kácení a
strom postupným seřezáváním a vyvazováním odřezávaných částí dostat na zem. Tato
metoda je o něco zdlouhavější, ale minimalizuje se riziko poškození zahrady, plotu, garáže
nebo altánků a podobně.
POZOR KE KÁCENÍ STROMŮ MUSÍTE MÍT PŘEDEM POVOLENÍ !!!
Ke kácení stromů rostoucích mimo les MUSÍTE mít povolení nebo ho oznámit obecnímu úřadu
pokud:
1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno nejméně 15 dnů
předem.
2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm.
3) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního
ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení
vydává dodatečně.